afbeelding ziektekosten ontleend aan de website van grootheerenveen.nl

Afspraken over vergoedingen op een rijtje gezet

Uw ziektekosten

Natuurlijk wilt u graag weten hoe het zit met de vergoeding van de kosten voor oefentherapie, fysiotherapie, de leefstijlcoaching, diëtiste enz. Wij hebben voor u een link opgenomen naar de ZorgWijzer.nl. Op die website vindt u een overzicht van de vergoedingen per verzekeraar.

Aandachtspunten voor u op een rijtje gezet

 • Op de website ZorgWijzer.nl vindt u de vergoedingen van de ziektekosten per verzekeraar.
 • Wij hebben contracten met ALLE zorgverzekeraars. Als u de verzekeraar belt om dit te controleren, geef dan aan dat het contract staat op oefentherapie (niet op fysiotherapie), onze AGB code is 07055500 en de naamstelling van het contract is I. de Vries en S. Minnema (niet Trainingsinstituut Bijleveld).
 • Fysiotherapie en oefentherapie worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Dit gaat niet van het eigen risico af. De vergoeding verschilt erg per pakket.

Beweegzorg

Oefentherapie en fysiotherapie komen uit hetzelfde “potje”. Dit wordt ook wel Beweegzorg genoemd. Hieronder vallen alle behandelingen die wij aanbieden, ook McKenzie en psychosomatische oefentherapie.

Vergoedingen

Kinderen tot 18 jaar krijgen 18 behandelingen per jaar vergoed. Dit gebeurt uit de basisverzekering. Dat betekent dat de verzekeraar mogelijk uw eigen risico aanspreekt.

De chronische lijst

 • De overheid heeft een aantal aandoeningen op de zogenaamde ‘chronische lijst’ gezet. Dit betekent dat uw therapie vanaf de 21e behandeling onbeperkt wordt vergoed uit de basisverzekering. Soms is dit voor 1 jaar, soms wordt dit per 3 jaar verlengd.
 • Sommige verzekeraars vergoeden standaard ook de eerste 20 behandelingen als u een aanvullend pakket heeft. Kijk dit na of bel uw zorgverzekeraar bij twijfel.
 • Sommige pakketten kennen een wachttijd. De behandelingen worden dan bijv. pas 6 maanden na afsluiten van het pakket vergoed.

Als u al door een andere therapeut behandeld bent

LET OP! Als u voordat u bij ons in behandeling komt, al door een andere therapeut bent behandeld in hetzelfde jaar, gaan die behandelingen van het totaal te vergoeden bedrag af. Praktijken kunnen verschillende tarieven hanteren, vraag dit na bij uw vorige therapeut.

En als u onvoldoende verzekerd bent

 • Als u meer behandelingen nodig heeft dan u verzekering vergoedt, kunt u de behandeling op eigen kosten voortzetten. Kijk in onze tarievenlijst voor de tarieven die wij hanteren.
 • U kunt ook op eigen kosten behandeld worden als u geen aanvullende verzekering hebt en ouder bent dan 18 jaar.

Géén verwijzing nodig voor behandeling

U heeft geen verwijzing van een arts nodig om u te laten behandelen. Dat verandert niets aan de vergoeding door de verzekering.

Het enige verschil is dat wij tijdens de eerste afspraak een screening doen met daarna een aanvullend intakegesprek en onderzoek.

Zo werkt een screening

Tijdens de screening stelt uw therapeut u allerlei vragen om te kunnen beoordelen of u meteen kunt beginnen met de behandeling. Soms kan dat niet:

 • Als de therapeut symptomen die u heeft niet vertrouwt
 • als zij/hij toch meer informatie nodig heeft
 • of als de therapeutdenkt dat de door ons geboden therapie niet de juiste behandeling voor u is op dit moment.

In deze gevallen verwijst uw therapeut u naar uw (huis)arts.

Wat gebeurt er met de rapportage van uw screening?

Uw therapeut vat haar/zijn bevindingen samen in een rapportage van het onderzoek. Nadat u het rapport heeft goedgekeurd sturen wij dit naar uw huisarts. Zo is uw huisarts op de hoogte van uw klachten en dat u daarvoor bij ons in behandeling bent.

Als uw arts u oefentherapie adviseert, vraag dan om een verwijsbrief. Het scheelt u de kosten van een screening en wij kunnen snel met de behandeling beginnen.