Na een werkplekcheck, instrueert Sjoerd Minnema een medewerkster van gemeente Nijmegen over een juiste werkhouding.

Met een werkplekcheck brengen we de arbeidsomstandigheden van meerdere werknemers in beeld. Met ons advies kunt u de werkplek verbeteren en de medewerker kan haar/zijn werkhouding verbeteren. De werknemers die meedoen aan de werkplekcheck krijgen allemaal een persoonlijk werkplekpaspoort.

Voor wie kunnen we een werkplekcheck doen

We kunnen iedere werkplek controleren. Het maakt niet uit of iemand beeldschermwerk doet, in een laboratorium werkt, monteur is in een werkplaats of op straat vuilnis ophaalt.

Zo werkt het

We doen een kort onderzoek op de werkplek. Daarbij kijken we naar:

  • de werkzaamheden van de medewerker(s)
  • de fysieke belasting die dat vraagt
  • en we brengen de belastbaarheid van de medewerker(s) in beeld.

Dit duurt ongeveer 10 – 15 minuten.

En dit levert het op

U krijgt heel precies zicht op hoe het staat met de arbeidsomstandigheden bij de onderzochte werkplekken. Hierdoor ziet u of u mooi op koers bent met uw plannen voor goede arbeidsomstandigheden. En u krijgt heel overzichtelijk in beeld of medewerkers klachten hebben en of die samenhangen met hun werkplek.

Met al deze informatie kunt u maatregelen treffen om een positieve wending te geven aan de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.