Irma de Vries geeft hier voorlichting over een goede werkhouding achter de computer

Voorlichting over gezond gedrag en goede werkhouding van uw medewerkers, vergroot het bewustzijn en kennis en stelt hen in staat eigen verantwoordelijkheid te nemen. Onze voorlichtings- en trainingsprogramma’s verzorgen we met dát doel. Dat doen we op maat en houden rekening met uw bedrijfscultuur. 

Voorlichting en training verlagen het ziekteverzuim

Al verschillende keren hebben we meegemaakt dat het verzuim in een bedrijf spectaculair daalde na een gerichte voorlichtingsbijeenkomst. Dat deden we voor beeldschermwerkers, mensen in de zorg, de horeca en in de afvalinzameling.

Het werkpak aan, meelopen, observeren, filmen, advies geven, dan ben je een van de mannen.

Maatwerk door voorafgaande ‘participerende observatie’

Door mee te lopen in een bedrijf en aan den lijve te ervaren wat de fysieke belasting is van het werk (participerende observatie), kunnen we op maat training en voorlichting aanbieden. Dat deden we bijvoorbeeld bij Dar afvalbeheer in Nijmegen.

Sjoerd Minnema over zijn participerende observatie bij Dar afvalbeheer in Nijmegen

Het helpt echt niet om een stel afvalzakken neer te leggen en een presentatie te geven.