Wij zijn zuinig op uw en onze privacy.

Wij zijn zuinig op uw en onze gegevens

Uw privacy

Uw privacy is ons een zorg. We gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening

Goed begrepen is welgedaan

Volgens ons helpt het als u goed begrijpt waarom we kiezen voor een bepaalde behandeling. Daarom:

 • Geven wij u duidelijk informatie over uw behandeling.
 • Kunt u onze therapeuten altijd vragen het nog eens goed uit te leggen, zodat u het helemaal begrijpt
 • Gaan we er vanuit dat u ons de informatie geeft die nodig is om u goed te behandelen.

Een nieuwe wet en een nieuw privacy reglement

De nieuwe privacywet (AVG) wil uw privacy-rechten nog beter beschermen. U privacy-rechten zijn versterkt en uitgebreid. In ons privacy-reglement leest u heel precies hoe Bijleveld Vitaal omgaat met uw persoonsgegevens.

Hier onder hebben we de belangrijkste punten genoemd

Uw privacy en onze geheimhoudingsplicht

 • Wij respecteren uw privacy. Alles wat u met uw therapeut bespreekt blijft binnen de behandelkamer.
 • Alleen als u schriftelijke toestemming geeft, mogen we aan anderen informatie over uw klachten en behandeling geven. Dit geldt ook voor uw huisarts, specialist of een andere therapeut waarbij u in behandeling bent.

Email, facebook en telefoon

 • lle informatie die u via e-mail met uw behandelend therapeut uitwisselt, kan door de collega-therapeuten uit onze praktijk gelezen worden. De e-mail van de praktijk is beveiligd, maar informatie via e-mailverkeer is in deze tijd nooit 100% veilig. Maak dus zelf de afweging of u vertrouwelijke gegevens via e-mail met ons wilt uitwisselen.
 • Dit geldt ook voor informatie die u deelt op onze Facebook pagina.
 • Telefonisch doen wij ons uiterste best om zorgvuldig met uw privacy om te gaan. Houd in uw achterhoofd dat de therapeut die u belt, niet altijd alleen is als zij/hij de telefoon beantwoord.

Inzage in uw dossier en waarborgen vertrouwelijkheid

 • Uw therapeut houdt een elektronisch dossier bij over uw behandeling.
 • Wij hebben een extra beveiligde verbinding waarmee we kunnen inloggen in uw dossier.
 • U heeft recht op inzage in uw dossier.
 • Wij noteren alleen gegevens die te maken hebben met uw behandeling in het dossier.
 • Wij bewaren uw dossier 15 jaar. Dit is volgens wettelijk voorschrift.
 • Als u vindt dat de therapeut uw gegevens onjuist heeft vastgelegd, kunt u de de behandelaar vragen deze gegevens aan te passen.

Gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

Soms werkt BijleveldVitaal mee aan wetenschappelijk onderzoek.

 • Uw therapeut houdt een elektronisch dossier bij over uw behandeling.
 • Wij hebben een extra beveiligde verbinding waarmee we kunnen inloggen in uw dossier.
 • U heeft recht op inzage in uw dossier.
 • Wij noteren alleen gegevens die te maken hebben met uw behandeling in het dossier.
 • Wij bewaren uw dossier 15 jaar. Dit is volgens wettelijk voorschrift.
 • Als u vindt dat de therapeut uw gegevens onjuist heeft vastgelegd, kunt u de de behandelaar vragen deze gegevens aan te passen.