Het PMO helpt organisaties zicht te krijgen op de gezondheidsrisico's binnen hun bedrijf.

Met een PMO brengt u de gezondheidssituatie van uw medewerkers en uw organisatie in kaart, zodat zij en u weten wat te doen om die te verbeteren. Dit zorgt uiteindelijk voor fittere medewerkers, een grotere inzetbaarheid, meer productiviteit en een lager ziekteverzuim. Elke organisatie met medewerkers is wettelijk verplicht om die periodiek een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden. 

Goed beeld van de gezondheidssituatie binnen uw organisatie

In diverse bedrijfstakken is in de CAO de verplichting opgenomen van periodieke keuringen. Maar niet alleen waar deze in de CAO is opgenomen, ook in andere bedrijfstakken heeft een PMO meerwaarde, omdat u als werkgever een beeld krijgt van de gezondheidsrisico’s in uw bedrijf.

Het PMO voor u op maat gemaakt

Voor het Periodiek Medisch Onderzoek kunnen wij putten uit een breed arsenaal van onderzoeksmethoden. Deze geven inzicht in welke facetten van arbeid een rol spelen bij de inzetbaarheid van uw medewerkers. Centraal bij de inzet van het PMO staat het werkvermogen. Als u wilt inzetten op duurzame inzetbaarheid, dan kunt u op dit facet sturen.

Het huis van werkvermogen

Wij presenteren de uitkomsten van het Periodiek Medisch Onderzoek in het huis van werkvermogen. Daarin maken we de balans helder tussen persoonlijke mogelijkheden en het werk. De relatie tussen de individuele, organisatorische en sociale hoedanigheden van werkvermogen.

Zo werkt het Periodiek Medisch Onderzoek

In deze video wordt het Periodiek Medisch Onderzoek uitgelegd.
Als u op de afbeelding klikt wordt u doorgeleid naar de TIGRA website waar u de video over PMO vindt.

De kosten van het Periodiek Medisch Onderzoek

Als u het Periodiek Medisch Onderzoek wilt inzetten om te werken aan duurzame inzetbaarheid, dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds. U kunt informatie hierover vinden op de TIGRA website.