Wij zijn zuinig op uw en onze privacy.

  Privacy

  Privacy

  Wij hebben zorg om uw en onze gegevens

  Wij hechten veel waarde aan uw en onze privacy en hebben maatregelen getroffen om die zo goed mogelijk te beschermen.

  We zijn zuinig op uw en onze gegevens

  Uw privacy

  Uw privacy is ons een zorg. We gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  Een nieuwe wet en een nieuw privacy reglement

  De nieuwe privacywet (AVG) wil uw privacy-rechten nog beter beschermen. U privacy-rechten zijn versterkt en uitgebreid. In ons privacy-reglement leest u heel precies hoe Bijleveld Vitaal omgaat met uw persoonsgegevens.

  Hier onder hebben we de belangrijkste punten genoemd

  Goed begrepen is welgedaan

  Volgens ons helpt het als u goed begrijpt waarom we kiezen voor een bepaalde behandeling. Daarom:

  • Geven wij u duidelijk informatie over uw behandeling.
  • Kunt u onze therapeuten altijd vragen om het goed uit te leggen, als u het niet helemaal begrijpt.
  • Gaan we er vanuit dat u ons de informatie geeft die nodig is om u goed te behandelen.

  Gallery 4 met elementen