Met voorlichting en werkplekinstructie

Om het ziekteverzuim goed te begeleiden

Zorg voor mensen stelt hoge eisen aan de fysieke inzet van medewerkers. Een goede fysieke houding in het werk is van levensbelang. Daarom heeft Felixoord ons ingeschakeld om het zorgcentrum daarbij te helpen. Als preventiemedewerker verzorgen wij voorlichting aan medewerkers in de zorg en de facilitaire afdeling van Felixoord.

Voor medewerkers en bewoners staat een holistisch mensbeeld centraal

Felixoord biedt woon- en zorgvoorzieningen voor oudere vegetariƫrs. Het is een huis waarin het bijzondere karakter, de vegetarische identiteit duidelijk herkenbaar is. In Felixoord gaan ze uit van een holistische mensvisie. Dit betekent dat medewerkers en bestuurders van het huis de mens zien in zijn functioneren in lichamelijk, psychisch en sociaal opzicht. Er wordt veel aandacht besteed aan musische en levensbeschouwelijke aspecten van zingeving in het leven. Dit betekent dat de zorgverlening zich richt op het geheel van deze aspecten en niet uitsluitend op een deel van aspecten.

Aandacht voor preventie

Voor haar medewerkers biedt Felixoord leuk en uitdagend werk en in het persoonlijke ontwikkelplan van de medewerker zijn organisatiedoelen en persoonlijke doelen op elkaar afgestemd.

Bij Felixoord hebben we aandacht voor preventie en verzorgen we preventietaken. Dit is hun logo